BK DSG Dunajská Streda

BK DSG Dunajská Streda

DDS - 301

Sídlo: Ádorská 5829/29A, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko


IČO: 42404819

dsg@dsg.sk - www.dsg.sk

Kontaktná osoba

Zoltán Hanák

Telefón: +421 903 665 660
Webová stránka: www.dsg.sk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (29)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (29)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Kadetky/-i U17 (2)
Juniorky/-i U19 (1)
Seniori (58)
SPOLU (61)