BK DSG Dunajská Streda

BK DSG Dunajská Streda

DDS - 301

Sídlo: Ádorská 5829/29A, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko


IČO: 42404819

dsg@dsg.sk - http://www.dsg.sk

Kontaktná osoba

Zoltán Hanák

Telefón: +421 903 665 660
Mobil: +421 903 665 660
Webová stránka: http://www.dsg.sk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (27)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (27)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Juniorky/-i U19 (1)
Seniori (54)
SPOLU (55)