Basketbalový klub AKADEMIK Prešov

Basketbalový klub AKADEMIK Prešov

APO - 309

Sídlo: Šrobárová 4, 080 01 Prešov, Slovensko


IČO: 42345511

radovanhrabcak@gmail.com -

Kontaktná osoba

Radovan Hrabčák

Telefón: +421 908 413 357

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (38)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (38)