SBA Bratislava

SBA Bratislava

SBA - 310

Sídlo: Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovensko


IČO: 17315166

sekretariat@slovakbasket.sk - www.slovakbasket.sk

Webová stránka: www.slovakbasket.sk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (0)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (0)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
SPOLU (0)