Basketbal Žilina, s.r.o.

Basketbal Žilina, s.r.o.

BZA - 313

Sídlo: Martina Rázusa 8336/23A, 010 01 Žilina, Slovensko


IČO: 50955101

basket.zilina@gmail.com -

Kontaktná osoba

Ondrej Šoška

Telefón: +421944341466
Mobil: +421944341466

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (0)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (0)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (14)
SPOLU (14)