Akadémia pohybu

Akadémia pohybu

ALC - 318

Sídlo: Hany Ponickej 5746/21, 984 01 Lučenec, Slovensko


IČO: 50350234

info@akapo.sk - www.akapo.sk

Kontaktná osoba

Lucia Lásková

Telefón: +421 908 812678
Webová stránka: www.akapo.sk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (101)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (101)