International Basket Academy Slovakia (IBAS)

International Basket Academy Slovakia (IBAS)

BAS - 329

Sídlo: Moyzesova 3284/4, 058 01 Poprad, Slovensko


IČO: 52145131

Kontaktná osoba

Bibiana Kalafutová

Telefón: +421 918 640 195

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (151)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (151)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Články