o.z. ŠINTER

o.z. ŠINTER

SBA - 330

Sídlo: Jazdecká 8, 831 03 Bratislava - Nové Mesto - Mestská časť, Slovensko


IČO: 52042600

martin.huna@gmail.com -

Kontaktná osoba

Martin Huňa

Telefón: +421 905 872 186

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (101)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (101)