Loptoši Rožňava

Loptoši Rožňava

LRV - 331

Sídlo: Kyjevská 1897/13, 048 01 Rožňava, Slovensko


IČO: 35530189

siky1963@gmail.com -

Kontaktná osoba

Sýkora Ľuboslav

Telefón: +421 905 326 508
Mobil: +421 905 326 508

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (3)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (3)

Súťaže, vekové kategórie a hráči