Blaho Basket

Blaho Basket

BPD - 336

Sídlo: G.Švéniho 2704/3, 971 01 Prievidza, Slovensko


IČO: 52385655

blahobasket@gmail.com -

Kontaktná osoba

Martin Blaho

Telefón: +421 907 056 507

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (29)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (29)