športová akadémia

športová akadémia

ASE - 337

Sídlo: Zemplínska 4028/13, 903 01 Senec, Slovensko


IČO: 53300955

prezident@sportovaakademia.sk -

Kontaktná osoba

Viliam Koza

Telefón: +421 903 449 649

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (3)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (3)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Žiačky/-i U14 (1)
Kadetky/-i U17 (2)
Seniori (1)
SPOLU (4)