športová akadémia

športová akadémia

ASE - 337

Sídlo: Zemplínska 4028/13, 903 01 Senec, Slovensko


IČO: 53300955

prezident@sportovaakademia.sk -

Kontaktná osoba

Koza Viliam

Telefón: +421 903 449 649
Mobil: +421 903 449 649

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (0)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (0)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Kadetky/-i U17 (2)
SPOLU (2)