Slávia Banská Bystrica

Slávia Banská Bystrica

SBB - 343

Sídlo: Komenského 475/3, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko

Slávia Banská Bystrica s.r.o.
IČO: 54138973

gabriela.cho29@gmail.com - www.slaviabb.sk

Kontaktná osoba

Gabriela Chovaníková

Telefón: +421 911 198 684
Webová stránka: www.slaviabb.sk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (14)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (14)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Juniorky/-i U19 (1)
Seniori (11)
SPOLU (12)