"KNM basketbal"

"KNM basketbal"

347 - 347

Sídlo: Litovelská 798/23, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovensko


IČO: 53163745

bacik@za.coop.sk -

Kontaktná osoba

Ing. Jozef Bačík (štatutár)

Mobil: +421 905 716 379

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (14)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (14)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
SPOLU (0)
Ligové súťaže
Starší minižiaci U12