"KNM basketbal"

"KNM basketbal"

KNM - 347

Sídlo: Litovelská 798/23, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovensko


IČO: 53163745

bacik@za.coop.sk -

Kontaktná osoba

Ing. Jozef Bačík (štatutár)

Mobil: +421 905 716 379

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (15)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (15)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
SPOLU (0)