Slovenský pohár ženy

ÚSPEŠNOSŤ STRIEL SPOD KOŠA

ÚSPEŠNOSŤ STRIEL ZA 2 BODY

ÚSPEŠNOSŤ TRESTNÝCH HODOV

ÚSPEŠNOSŤ STRIEL CELKOVO