Zmeny v pravidlách FIBA – Boris Gabara

Rozvoj a udržiavanie kondičných schopností v priebehu súťažného obdobia – Jakub Chudý

Riešenie prvej fázy rýchleho protiútoku (Early Offense) – Peter Torda

Individuálna príprava hráčov v súťažnom období – František Rón
 

Budovanie herného konceptu prechodovej fázy v kategóriách U15-U19 – L.Ružička
 

Budovanie efektívneho tímu. Určenie rolí pre jednotlivých hráčov – L.Ružička
 

Štruktúra tréningovej jednotky u detí a dorastu – Karel Hulka
 

Využitie špecifických prostriedkov k stabilizácii telesného jadra basketbalistov – P.Nátěsta
 

Herné kombinácie a systémy v mládežníckom basketbale (dribble drive offense) – A.Červenka