Jakub Chudý – Optimálne tréningové zaťaženie pre deti a mládež v týždennom mikrocykle

Online rozhovory – Martin Rančík

Po návrate budeme ešte lepší – online diskusia

Richard Kamenský – Obrana tranzície

Richard Kamenský – Spacing a hra na slabej strane

Online rozhovory – František Rón

Online rozhovory – Martin Pospíšil

Online rozhovory – Juraj Suja

František Rón – Útočný systém Freelance 2.0 – Reakcie na pohyb spoluhráčov a precízne riešenie clôn