Smerovanie tendencie vrcholovej úrovne basketbalu mládeže vo svete – F. Rón
 

Nácvik a rozvoj hernej kombinácie hoď a bež od U13 po U19 – P. Hojč
 

Čítaj a reaguj v presilových situáciách cvičenia – F. Rón
 

Prechodová fáza z obrany do útoku – Jozef Ištok

Motion offense a cvičenia – Puchalski D.

Cvičenia na obranu – Treml R.

FIBA pravidla – zmeny v pravidlách 2017 a ich výklad – Boris Gabara

Clona na hráča s loptou – zjednodušenie kombinácie – František Rón

„Play Maker“ – budovanie správnych návykov tvorca hry – Oren Amiel