Nácvik odstavovania a doskakovania – Michal Pešta

100 000 = 150 = 30 alebo pravidlá náboru detí do basketbalu – Štepán Válek

Prechodová fáza – Útok5 Obrana! – Štepán Válek

Súťaživé formy cvičení zamerané na HČJ v žiackej kategórii – Gustáv Argaj

Rozvoj techniky a taktiky prihrávania v nadväznosti na herné kombinácie– Michal Pešta

1 na 1 – možnosti uvoľnenia – Dušan Bohunický

Prihrávky a extra pass – lopta je všetkých hráčov v útoku – Robert Bauer

Skúsenosti s kondičnými drilmi Alana Steina – Dušan Bohunický

1 na 1 – rozhodovacia fáza na základe čítania obrancu – Robert Bauer