Obrana tímu v prechodovej fáze – Petar Aleksic

Posudzovanie a interpretácia vybraných situácií pri rozhodovaní 2016 – Boris Gabara

Komunikácia a motivácia v trénerskej práci – riadená diskusia – Natália Hejková

Nové prístupy v tréningu detí a mládeže – Gustáv Argaj

Príklady pohybových hier pre deti v prípravke – Gustáv Argaj, Andrea Izáková

Nácvik a zdokonaľovanie prihrávania a chytania lopty – Michal Porubčan

Nácvik a zdokonaľovanie driblingu – Michal Pešta

Kondičná príprava začínajúcich basketbalistov – Karel Hůlka

Organizácia súťaží mini v Európe, poznatky zo seminárov „Get together U14 Minibasketball Convention“ 2016