Posudzovanie a interpretácia vybraných situácií pri rozhodovaní 2016 – Pavel Fuska

Obrana Pick and Roll v mládežníckom basketbale – Robert Bauer

Hra pivota a spolupráca s obvodovými hráčmi – Peter Bálint