Nahrávam Udalosti

Organizáciu a administratívu vzdelávania zabezpečujú Ďalšie formy vzdelávania FTVŠ UK a Katedra športových hier FTVŠ UK – úsek basketbalu a Slovenská basketbalová asociácia.

Školenie pozostáva z 5 častí. Prvé 2 sú všeobecné časti a ďalšie 3 sú špeciálne časti.


Termíny všeobecných častí (podľa situácie a opatrení dištančne):

1 časť – 26.-28.2.2021 a 2. časť 23.-25.4.2021.


Termíny špeciálnych častí (prezenčne, ak to dovolí situácia):

predbežne apríl 2021, máj 2021, jún/september 2021 vrátane záverečných skúšok (prezenčne)

Prihláška – tú nájdete všetky potrebné informácie k prihláseniu resp. kontakty.

Zdieľať tento článok na: