Dokumenty sezóna 2023/24

Informačný systém - postupy

Manuál_Prihlasovanie_do_súťaží a súpisky

Usmernenie_ Názvy družstiev

Manuál_Registrácia nového hráča

Manuál_Žiadosť o prestup/hosťovanie

Usmernenie_Licencie hráčov v IS SBA

Manuál_Import štatistík zo zápasu

Zmena termínu a hlásenie začiatku zápasu

Digitálny zápis o stretnutí

Záznam zo školenia - 22.8.2023

Záznam zo školena - 24.8.2023

 

Vyžrebovanie súťaží

Najvyššie súťaže 

Niké Slovenská basketbalová liga 2023/2024

Niké Slovenská basketbalová liga 2023/2024 - Play-off

Niké Extraliga ženy 2023/2024

Niké Extraliga ženy 2023/2024 - Play-off

Vyššie súťaže

1. liga muži a 1. liga Mladí muži U23 2023/2024

1. liga ženy, Mladé ženy U23 a Juniorky U19 2023/2024

1. liga ženy, Mladé ženy U23 a Juniorky U19 - Play-off 2023/2024

Slovenský pohár ženy

Mladé ženy U23 - Majstrovstvá Slovenska 2023/2024

Juniori U19 2023/2024

Juniori U19 - nadstavbová časť 2023/2024

Juniori U19 - Baráž o M-SR 2023/2024

Juniori U19 - Majstrovstvá Slovenska 2023/2024

Juniorky U19 - Majstrovstvá Slovenska 2023/2024

Kadeti U17 2023/2024

Kadeti U17 - nadstavbová časť 2023/2024

Kadetky U17 2023/2024

Starší žiaci U15 2023/2024

Starší žiaci U15 - nadstavbová časť Gold a Silver - Východ 2023/2024

Starší žiaci U15 - Baráž o M-SR

Starší žiaci U15 - Majstrovstvá Slovenska

Staršie žiačky U15 2023/2024

Nižšie súťaže

2.liga muži 2023/2024

Žiaci U14 2023/2024

Žiačky U14 2023/2024

Mladší žiaci U13 2023/2024

Mladšie žiačky U13 2023/2024

Starší minižiaci U12 2023/2024

Staršie minižiačky U12 2023/2024

Mladší minižiaci U11 2023/2024

Mladšie minižiačky U11 2023/2024

Mikroliga U10 2023/2024

 

Prehľad TCH 2023-2024 k ... 2024

Prehľad udelených technických chýb v NVS a VS SBA

Súpisky družstiev

Extraliga muži - SBL

 

Extraliga ženy

 

1.liga muži a Mladí muži U23

 

1.liga ženy a Mladé ženy a Juniorky U19

 

2.liga muži a Mladí muži U23

 

Juniori U19

 

Registrácia zahraničných mládežníckych hráčov

Registrácia zahraničných mládežníckych hráčov - Postup

Registrácia zahraničných mládežníckych hráčov - Self declaration

Registrácia zahraničných mládežníckych hráčov - National team declaration

Fotografie z Majstrovstiev Slovenska (až po sezóne)

Extraliga muži

 

Extraliga ženy

 

1.liga muži a Mladí muži U23 - F4

 

1.liga ženy a Mladé ženy a Juniorky U19 - play-off 4

 

2.liga muži - F4

 

Mladí muži U23 - F4

 

Mladé ženy U23 - F4

 

Juniori U19 - F8

 

Juniorky U19 - F4

 

Kadeti U17 - F8

 

Kadetky U17 - F8

 

Starší žiaci U15 - F8

 

Staršie žiačky U15 - F8

 

Žiaci U14 - F8

 

Žiačky U14 - F6

 

Mladší žiaci U13 - F8

 

Mladšie žiačky U13 - F6

 

Starší minižiaci U12 - F8

 

Staršie minižiačky U12 - F6

 

Mladší minižiaci U11 - F9

 

Mladšie minižiačky U11 - F6

 

Kontrolný formulár stretnutia 2023/2024

Pokyny HK SBA k zmene termínu zápasu 2023/2024

Poplatky SBA pre h.o. 2023/2024

Pravidlá pre mini kategórie a žiacke kategórie 2023/2024

Prehľad Podmienok zaradenia družstiev do súťaží 2023/2024

Protokol o kolaudácii ŠH 2023/2024

Vyhlásenie mužských súťaží SBA 2023/2024

Vyhlásenie ženských súťaží SBA 2023/2024

Súťaže a hry Mikroliga U10 2022/2023

Vyhodnotenie hernej štatistiky družstva

Záznamový formulár hernej štatistiky

Zapis o stretnuti SVK kadeti-seniori - spravne vyplnovanie

Zapis o stretnuti SVK mini-ziactvo - spravne vyplnovanie

Zapis o vyskoleni asistentov rozhodcov 2023-24