Výkonný výbor SBA

Zápisnice VV SBA 2024

Zápisnica VV SBA č. 1/2024 - per rollam

Zápisnica VV SBA č.2/2024 - per rollam

Zápisnica VV SBA č.3/2024 

Zápisnica VV SBA č.4/2024

Programy VV SBA 2024

Pozvánka VV SBA č.3/2024

Zápisnice VV SBA 2023

Zápisnica VV SBA č. 1/2023 - per rollam

Zápisnica VV SBA č. 2/2023 - per rollam

Materiály k VV SBA č.2/2023 - per rollam 

Dotácie na medzinárodné súťaže v roku 2023

Principiálne dotácie pre mládežnícke kluby 

Rozpočet SBA 2023

Zápisnica VV SBA č.3/2023

Zápisnica VV SBA č.4/2023

Zápisnica VV SBA č.5/2023

Zápisnica VV SBA č.6/2023

Zápisnica VV SBA č.7/2023

Zápisnica VV SBA č.8/2023

Zápisnica VV SBA č.9/2023

Zápisnica VV SBA č.10/2023

Zápisnica VV SBA č. 11/2023 

Materiály k zápisnici č. 11/2023

Počet družstiev do 23 rokov

Príspevok za výchovu reprezentantov 

Zápisnica VV SBA č. 12/2023

Programy VV SBA 2023

Pozvánka VV SBA č. 3_2023

Pozvánka VV SBA č. 6/2023

Pozvánka VV SBA č. 7/2023

Pozvánka VV SBA č. 8/2023

Programy VV SBA 2022

Pozvnánka VV SBA č.1-2022

Pozvnánka VV SBA č.3-2022

Pozvnánka VV SBA č.5 - 2022

Pozvánka VV SBA č.8_2022

Pozvánka VV SBA č.9_2022

Pozvánka VV SBA č.11_2022

Zápisnice VV SBA 2022

ZÁPISNICE 2022

Zápisnica č.1_2022 VV SBA

Zápisnica č.2_2022 VV SBA

Zápisnica č.3_2022 VV SBA

Zápisnica č.4_2022 VV SBA per rollam

Zápisnica č.5_2022 VV SBA

Zápisnica č.6_2022 VV SBA Per Rollam

Zápisnica č.7_2022 VV SBA

Zápisnica č.8_2022 VV SBA

Zápisnica č.9_2022 VV SBA

Zápisnica č.10_2022 VV SBA per rollam

Zápisnica č.11_2022 VV SBA

Zápisnica č.12_2022 VV SBA - per rollam

Zápisnica č. 13_2022 VV SBA 

Programy VV SBA 2021

Program VV SBA č.11_2021

Program VV SBA č.12_2021

Program č.1_2021 VV SBA

Program č.5_2021 VV SBA

Program č.7_2021 VV SBA

Zápisnice VV SBA 2021
Prílohy k zápisniciam

2021 - PRINCIPIALNE DOTACIE KLUBOVA MLADEZ V SBA doplnene o dotacie o medzinarodne turnaje a reprezentantov 2020_21 schvalene

Copy of Kópia - dotacie za mladeznicku reprezentáciu v roku 2021 schvalene vo VV SBA

dotacie ucastnikom sutazi - EYBL EGBL CEYBL 2021_22 schvalene VV SBA

trenerske-licencie-pridelene-k-sutaziam-schvalene vo VV SBA

Zápisnica č.10_2021 VV SBA per rollam

Zápisnica č.11_2021 VV SBA

Zápisnica č.12_2021 VV SBA

Zápisnica č.13_2021 VV SBA per rollam

Zápisnica č.1_2021 VV SBA

Zápisnica č.2_2021 VV SBA_per rollam

Zápisnica č.3_2021 VV SBA_per rollam

Zápisnica č.4_2021 VV SBA_per rollam

Zápisnica č.5_2021 VV SBA

Zápisnica č.6_2021 VV SBA per rollam

Zápisnica č.7_2021 VV SBA final

Zápisnica č.8_2021 VV SBA per rollam

Zápisnica č.9_2021 VV SBA per rollam

Programy VV SBA 2020

Pozvánka na VV SBA č.10_2020

Pozvánka na VV SBA č.13_2020

Pozvánka na VV SBA č.1_2020

Pozvánka na VV SBA č.3_2020

Pozvánka na VV SBA č.6_2020

Zápisnice VV SBA 2020

Zápisnica č.10_2020 VV SBA

Zápisnica č.11_2020 VV SBA per rollam

Zápisnica č.12_2020 VV SBA per rollam

Zápisnica č.13_2020 VV SBA

Zápisnica č.1_2020 VV SBA

Zápisnica č.2_2020 VV SBA per rollam

Zápisnica č.3_2020 VV SBA

Zápisnica č.4_2020 VV SBA per rollam

Zápisnica č.5_2020 VV SBA per rollam

Zápisnica č.6_2020 VV SBA

Zápisnica č.7_2020 VV SBA per rollam

Zápisnica č.8_2020 VV SBA per rollam

Zápisnica č.9_2020 VV SBA per rollam

Programy VV SBA 2019

Pozvánka na VV SBA č.10_2019

Pozvánka na VV SBA č.11_2019

Pozvánka na VV SBA č.12_2019

Pozvánka na VV SBA č.14_2019

Pozvánka na VV SBA č.17_2019

Pozvánka na VV SBA č.1_2019

Pozvánka na VV SBA č.2_2019

Pozvánka na VV SBA č.3_2019

Pozvánka na VV SBA č.4_2019

Pozvánka na VV SBA č.5_2019

Pozvánka na VV SBA č.8_2019

Pozvánka na VV SBA č.9_2019

Zápisnice VV SBA 2019
Prílohy k zápisniciam

Príloha k Zápisnici č.10_2019 Schválené dodatky k HP a DP SBA

Príloha k Zápisnici č.11_2019 Poplatky SBA pre h.o. 2019_2020

Príloha k Zápisnici č.4_2019 Rozpočet SBA

Príloha k Zápisnici č.8_2019

Zápisnica č.10_2019 VV SBA

Zápisnica č.11_2019 VV SBA

Zápisnica č.12_2019 VV SBA

Zápisnica č.13_2019 VV SBA_Per rollam

Zápisnica č.14_2019 VV SBA

Zápisnica č.15_2019 VV SBA_Per rollam

Zápisnica č.16_2019 VV SBA_Per rollam

Zápisnica č.17_2019 VV SBA

Zápisnica č.1_2019 VV SBA

Zápisnica č.2_2019 VV SBA

Zápisnica č.3_2019 VV SBA

Zápisnica č.4_2019 VV SBA

Zápisnica č.5_2019 VV SBA

Zápisnica č.6_2019 VV SBA_Per Rollam

Zápisnica č.7_2019 VV SBA_Per Rollam

Zápisnica č.8_2019 VV SBA

Zápisnica č.9_2019 VV SBA

Programy VV SBA 2018

Program zasadnutia č.1_2018_VV SBA

Program zasadnutia č.2_2018_VV SBA

Program zasadnutia č.3_2018_VV SBA

Program zasadnutia č.4_2018_VV SBA

Program zasadnutia č.5_2018_VV SBA

Program zasadnutia č.6_2018_VV SBA

Program zasadnutia č.7_2018_VV SBA

Zápisnice VV SBA 2018

Príloha k Zápisnici č.6 VV SBA - KVBM

Príloha k Zápisnici č.6 VV SBA - KVBŽ

Príloha k Zápisnici č.6 VV SBA

Zápisnica č.1 VV SBA

Zápisnica č.2 VV SBA

Zápisnica č.3 VV SBA

Zápisnica č.4 VV SBA

Zápisnica č.5 VV SBA

Zápisnica č.6 VV SBA

Zápisnica č.7 VV SBA

Zápisnica č.8 VV SBA_Per Rollam

Zápisnica č.9 VV SBA_Per Rollam

Programy VV SBA 2017

Program zasadnutia c 1 VV SBA_10 01 2017

Program zasadnutia c 10 VV SBA_29 07 2017

Program zasadnutia c 11 VV SBA_07 09 2017

Programy VV SBA 2016

Program zasadnutia c 1 VV SBA_15 01 2016

Program zasadnutia c 11 VV SBA 9 7 2016

Program zasadnutia c 13 VV SBA 10 7 2016

Program zasadnutia c 14 VV SBA 11 04 2016

Program zasadnutia c 15 VV SBA 12 16 2016

Program zasadnutia c 2 VV SBA_15 02 2016

Program zasadnutia c 9 VV SBA 23 6 2016

Program zasadnutia č 3 VV SBA_15 02 2016

Program zasadnutia č 4 VV SBA_10 03 2016

Program zasadnutia č 5 VV SBA_12 04 2016

Program zasadnutia č 6 VV SBA 28 4 2016

Program zasadnutia č 8 VV SBA 27 5 2016

Program zasadnutia c 13 VV SBA_03_10_ 2017

Program zasadnutia c 16 VV SBA_15_11_ 2017

Program zasadnutia c 2 VV SBA_19 02 2017

Program zasadnutia c 3 VV SBA_31 03 2017

Program zasadnutia c 4 VV SBA_27 04 2017

Program zasadnutia c 7 VV SBA_02 06 2017

Program zasadnutia c 8 VV SBA_30 06 2017

Program zasadnutia č.17_VV SBA_07_12_ 2017

Zápisnice VV SBA 2017

Zapisnica c 1 VV SBA_10 1 2017

Zapisnica c 2 VV SBA_19 2 2017

Zapisnica c 3 VV SBA_31.3.2017

Zapisnica č. 10 VV SBA_29 7 2017

Zapisnica č. 11 VV SBA_22082017 Per rollam (002)

Zapisnica č. 13 VV SBA_21092017 Per rollam

Zapisnica č. 4 VV SBA 27.4.2017

Zapisnica č. 5 VV SBA_10 5 2017

Zapisnica č. 6 VV SBA_28 5 2017

Zapisnica č. 7 VV SBA_2 6 2017

Zapisnica č. 8 VV SBA_30 6 2017

Zapisnica č. 9 VV SBA_18 7 2017

Zápisnica č. 12 VV 2017 09 07

Zápisnica č.14 VV SBA 03102017

Zápisnica č.15 VV SBA_27102017

Zápisnica č.16 VV SBA

Zápisnica č.17 VV SBA 2017_12_07

Zápisnice VV SBA 2016

1.Zapisnica c 1 VV SBA_15 1 2016

10.Zapisnica č 10 VV SBA 21 8 2016

11.Zapisnica č 11 VV SBA 7 9 2016

12.Zapisnica č 12 VV SBA 29 9 2016

13.Zapisnica č 13 VV SBA 7 10 2016

14.Zapisnica č 14 VV SBA 4 11 2016

15.Zapisnica č 15 VV SBA 16 12 2016

2.Zapisnica c 2 VV SBA_11 02 2016

3.Zapisnica c 3 VV SBA_19 2 2016

4.Zapisnica č 4 VV SBA 10 3 2016

5.Zapisnica č 5 VV SBA 12 4 2016

6.Zapisnica č 6 VV SBA 28 4 2016

7.Zapisnica č 7 VV SBA 25 5 2016

8.Zapisnica č 8 VV SBA 28 5 2016

9.Zapisnica č 9 VV SBA 23 6 2016

Výberové konania

Výberové konanie GS SBA.pdf

Výberové konanie na pozíciu reprezentačných trénerov - chlapci

Výberové konanie na pozíciu reprezentačných trénerov - dievčatá

Výberové konanie na pozíciu reprezentačných trénerov - U15 a U14