Výberové konania

Prebiehajúce výberové konanie 

1. Výberové konanie na zabezpečenie materiálneho vybavenia pre reprezentačné družstvá SBA

Výzva na predkladanie ponúk

Ukončené výberové konania

10.Výberové konanie “zabezpečenie ubytovania a stravovania počas VT Bratislava 16.-22.2.2020”

Výzva na predkladanie ponúk

Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk

11.Výberové konanie “zabezpečenie ubytovania a stravovania počas VT RDM v Piešťanoch 19. – 25.7.2020”

Výzva na predkladanie ponúk

Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk

12.Výberové konanie “zabezpečenie ubytovania a stravovania počas VT RDM v Bratislave 14. – 19.7.2020”

Výzva na predkladanie ponúk

Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk

13.Výberové konanie “9-miestny osobný automobil”

Výzva na predkladanie ponúk

Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk

14.Výberové konanie _LED perimeter_

1. Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk

Výzva na predkladanie ponúk - led panely

15.Výberové konanie _basketbalové koše a príslušenstvo_

1. Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk

Výzva na predkladanie ponúk - basketbalové koše

.Výberové konanie _zabezpečenie 3x3 basketbalu, FIBA mládežníckych projektov_

1. Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk

Výzva na predkladanie ponúk “zabezpečenie 3x3 basketbalu, FIBA mládežníckych projektov”

18.Výberové konanie - _reprezentačný tréner mužov_

1. Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk

Výberové konanie - reprezentačný tréner mužov

19. Výberové konanie - Dresy 3x3 tour

1. Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk

Návrh na plnenie kritérií

Výzva na predkladanie ponúk - Dresy 3x3 tour

Čestné vyhlásenie

2.Výberové konanie “prenájom hracej plochy na 3x3 basketbal”

1. Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk Informačný systém SBA

Výzva na predkladanie ponúk - 3x3 hracia plocha

20. Hlavný tréner reprezentačného družstva žien

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Výberové konanie - reprezentačný tréner žien 01092021-3006202

Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk

3.Výberové konanie “Športové oblečenie a dresy pre basketbalové reprezentácie – mužov, žien a mládež”

Vyzva na predkladanie ponuk Oblečenie

Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk

4.Výberové konanie _elektronické stravné karty_

1. Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk

Výzva na predkladanie ponúk - elektronické stravné karty

5.Výberové konanie “Hromadná cestná doprava pre SBA v roku 2020.”

1. Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

6.Výberové konanie “zabezpečenie prevádzky a údržby ISSBA, komunikácie s MŠVVaŠ a iné činnosti pre SBA podľa popisu”

1. Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk

Výzva na predkladanie ponúk - ISSBA a MSVVaS

8.Výberové konanie “strava SBA MSR 2020”

1. Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk

Aktívne - Šéftréner SBA pre mužskú zložku

Prílohy_šéftréner SBA pre mužskú zložku

Výzva na predkladanie ponúk šéftréner SBA pre mužskú zložku

Správa ISSBA a Administratívny pracovník SBA

Prílohy č. 2,3

Výzva na predkladanie ponúk - ISSBA a MSVVaS

Výberové konanie _tréneri mládež

Výzva na predkladanie ponúk _tréneri mládež_U20MaW_U18MaW_U14W_U13MaW_ -2020

Výberové konanie “Propagácia SBA MSR 2020”

Zápisnica o priebehu výberového konania na GS SBA