Slovenská basketbalová asociácia, o.z.

Sídlo / Sekretariát:
Trnavská cesta 37
831 04 Bratislava


Prezident
Miloš Drgoň
drgon@slovakbasket.sk
Generálny sekretár
Andrej Kuffa
+421 904 805 934
kuffa@slovakbasket.sk
Vedúci sekretariátu súťaží
Juraj Panák
+421 905 648 347
panak@slovakbasket.sk
Správca ISSBA
Štefan Kubík
+421 905 504 810
kubik@slovakbasket.sk
Sekretár súťaží
Katarína Adamcová
+421 905 156 295
adamcova@slovakbasket.sk
Event manažér
František Kubala
+421 907 986 706
kubala@slovakbasket.sk

Office manažérka
Alexandra Fitošová
+421 918 241 839
sekretariat@slovakbasket.sk
Medzinárodná sekretárka
Andrea Kulichová
+421 915 975 029
sba@slovakbasket.sk
Ústredný tréner
Martin Pospíšil
+421 905 859 721
pospisil@slovakbasket.sk
Ústredný tréner mládeže
Richard Kamenský
+421917720476
kamensky@slovakbasket.sk
Koordinátor mužskej zložky
Michal Ondruš
ondrus@slovakbasket.sk
Koordinátor ženskej zložky
Miloš Drgoň
drgon@slovakbasket.sk

Arbitrážna komisia
aksba@slovakbasket.sk
Hracia komisia SBA - Centrálna
Tomáš Homola – predseda
+421 908 264 193
Ivan Malár – sekretár
Michal Šramko – člen
hksba@slovakbasket.sk
Hracia komisia SBA - Východ
Peter Bullo – predseda
Oľga Kubíková – sekretár
hkvychod@slovakbasket.sk
Hracia komisia SBA - Západ
Daniel Babiš – predseda
Peter Černický – sekretár
hkzapad@slovakbasket.sk

Kontrolór
Martin Svorad
martin.svorad@gmail.com