Slovenská basketbalová asociácia, o.z.

Sídlo / Sekretariát:
Trnavská cesta 37
831 04 Bratislava


Prezident
Michal Ondruš
ondrus@slovakbasket.sk
Generálny sekretár
Andrej Kuffa
+421 904 805 934
kuffa@slovakbasket.sk
Manažér súťaží a správca IS SBA
Štefan Kubík
+421 905 504 810
kubik@slovakbasket.sk
Developer IS SBA
Samuel Pacala
+421 944 445 424
pacala@slovakbasket.sk
Projektová manažérka
Ivana Radová
+421 902 695 544
radova@slovakbasket.sk 
 

Medzinárodná sekretárka
Andrea Kulichová
+421 915 975 029
sba@slovakbasket.sk

Arbitrážna komisia
aksba@slovakbasket.sk
Hracia komisia SBA - Centrálna
Tomáš Homola – predseda
+421 908 264 193
Ivan Malár – sekretár
Michal Šramko – člen
hksba@slovakbasket.sk
Hracia komisia SBA - Región
Daniel Babiš - predseda
Eduard Cetl – sekretár
Peter Černický– člen
hkregion@slovakbasket.sk

Kontrolór
Martin Svorad
martin.svorad@gmail.com