Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra

Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra

JNR - 039

Sídlo: Trieda A.Hlinku 1, 949 01 Nitra, Slovensko


IČO: 37963091

sailer.doma@gmail.com - www.bkmnitra.sk

Kontaktná osoba

Ladislav Sailer

Telefón: +421 905 442 262
Webová stránka: www.bkmnitra.sk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (123)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (123)

Články