Telovýchovná jednota Iskra Partizánske

Telovýchovná jednota Iskra Partizánske

IPA - 048

Sídlo: Februárová 152/1, 958 01 Partizánske, Slovensko


IČO: 31827314

www.facebook.com/bktjiskrape

Webová stránka: www.facebook.com/bktjiskrape

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (26)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (26)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Seniori (110)
SPOLU (110)