Telovýchovná jednota Štadión Trenčín

Telovýchovná jednota Štadión Trenčín

STN - 069

Sídlo: L. Novomeského 11, 911 08 Trenčín, Slovensko

Telovýchovná Jednota Štadión Trenčín
IČO: 34075054

trencinbasket@gmail.com - www.trencinbasket.sk

Kontaktná osoba

Ing. Tomáš Vavro

Telefón: +421 904 559 668
Webová stránka: www.trencinbasket.sk

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (33)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (33)

Súťaže, vekové kategórie a hráči