Academic Žilinská univerzita v Žiline

Academic Žilinská univerzita v Žiline

AZA - 230

Sídlo: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Slovensko


IČO: 42060036

milan.rozanek41@gmail.com - www.facebook.com/academic.zilina

Kontaktná osoba

Milan Rožánek

Telefón: +421 903 375 954
Webová stránka: www.facebook.com/academic.zilina

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (22)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (22)

Súťaže, vekové kategórie a hráči

Vekové kategórie
Juniorky/-i U19 (5)
Seniori (67)
SPOLU (72)

Články