BK NMnV

BK NMnV

NMV - 341

Sídlo: Škultétyho 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko


IČO: 52845435

lubospavlovic@gmail.com -

Kontaktná osoba

Ľuboš Pavlovič

Telefón: +421 919 189 160

Členovia podľa zaradenia

Typ aktivity
Hráči (84)
Tréneri (0)
Funkcionári (0)
Celkovo (84)