Dôležitá informácia k súťažiam SBA

Vážení zástupcovia basketbalových klubov,

vzhľadom k tomu, že HK SBA-C, ako aj sekretariát súťaží SBA od začiatku tohto týždňa dostáva viaceré telefonáty týkajúce sa aktuálnej pandemickej situácie, tak by sme vás chceli informovať, že doposiaľ nedisponujeme žiadnymi podrobnejšími informáciami ako tými, ktoré boli prezentované v médiách, a preto HK SBA-C doposiaľ k danej situácii nevydala žiadne záväzné rozhodnutie. Jediné oficiálne rozhodnutie, ktoré bolo doposiaľ vydané zo strany Vlády SR je Uznesenie č. 645 zo dňa 12.10.2020, ktorým sa zakázalo od 13.10.2020 do odvolania  zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti. To znamená, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa do odvolania nebudú hrať stretnutia vo Vyšších a Nižších súťažiach (od 1. ligy seniorov až po mikroligy chlapcov a dievčat), ktoré organizuje Slovenská basketbalová asociácia. Uvedené by sa nemalo týkať najvyšších súťaží SBL a Extraligy žien za dodržania stanovených podmienok. Ako sme už boli viackrát svedkami, tak situácia sa môže zmeniť každým dňom. HK SBA – C aktuálnu situáciu neustále monitoruje a akonáhle Vláda SR alebo ÚVZ vydá oficiálne rozhodnutie, v ktorom budú bližšie špecifikované obmedzenia týkajúce sa športových podujatí, tak HK SBA – C obratom vydá rozhodnutie, ktoré bude záväzné pre všetky basketbalové kluby.

JUDr. Tomáš Homola

predseda HK SBA -C