Oznámenie o spoplatnení predohrávok a dohrávok

Na základe Zápisnice č. 11/2022 zo zasadnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 06.10.2022 Vám oznamujeme, že všetky žiadosti týkajúce sa preložení stretnutí (dohrávky/predohrávky z pôvodných víkendových termínov na termíny počas pracovných dní) budú od dnešného dňa spoplatnené v zmysle smernice SBA.

Aj napriek tomu, že vo vyhlásení súťaží  v kategóriách starší žiaci U15, kadeti U17, juniori U19 je uvedený ako hrací deň piatok, tak aj za tento deň bude potrebné zaplatiť zvýšené náklady na rozhodcov, a to na ťarchu toho, kto o tento termín požiadal. Zvýšené náklady na rozhodcov budú súčasťou mesačnej faktúry za rozhodovanie stretnutí.

Najvyššia súťaž: 27 Eur x 3 rozhodcovia

Vyššia súťaž dospelí: 17 Eur x 2 rozhodcovia

Vyššia súťaž mládež: 10 Eur x 2 rozhodcovia

Nižšia súťaž dospelí: 10 Eur x 2 rozhodcovia

Nižšia súťaž mládež: 5 Eur x 2  rozhodcovia

V súvislosti s vyššie uvedeným Vás upozorňujeme na nový bod 7.2.3. v čl. 7 HP SBA, ktorého znenie zasielame nižšie:

,,Všetky žiadosti týkajúce sa preložení stretnutí (dohrávky/predohrávky z pôvodných víkendových termínov na termíny počas pracovných dní) budú spoplatnené v zmysle smernice SBA. Spoplatnené budú všetky nové termíny počas pracovných dní, mimo riadne vyžrebovaných termínov."