V Trenčíne sa rozbieha projekt basketbalu na vozíku

BK AS Trenčín sa okrem práce s mládežou ako prvý klub na Slovensku začal venovať aj paralympijskej verzii tohto športu – basketbalu na vozíku. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate o ňom viac.

Cieľom je široká prezentácia tohto športu na Slovensku, vrátane náboru nových hráčov a vytvorenia vhodných podmienok pre pravidelnú športovú prípravu a súťaž. „Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov (SZTPŠ) venuje športovcom mimoriadnu pozornosť aktivitám, ktoré smerujú k ďalšiemu rozvoju športu telesne znevýhodnených na Slovensku a získavaniu záujmu nových športovcov, predovšetkým z radov talentovanej mládeže. Ako dlhoročný národný člen medzinárodnej federácie basketbalu na vozíku (IWBF) s potešením prijímame sympatickú aktivitu a ponúknutý priestor na spoluprácu s Basketbalovým klubom AS Trenčín, ktorý má nielen záujem, ale aj výrazný potenciál naplniť myšlienky rozvoja tohto krásneho športu v našej členskej základni,“ uviedol Pavel Bílik člen Výkonného výboru SZTPŠ pre web paralympic.sk a dodal: „Entuziazmus ľudí okolo BK AS Trenčín, ktorí už dnes veľmi úspešne napĺňajú svoje ambiciózne vízie v oblasti mládežníckeho basketbalu v Trenčíne, nás od prvého stretnutia oslovil. Začala sa odvíjať intenzívna vzájomná komunikácia a podnikli sme prvé kroky k tomu, aby sa tento klub stal nositeľom myšlienky výstavby nového tímu basketbalu na vozíku, zloženého predovšetkým z mladých talentovaných hráčov“.

„Celé to vzniklo celkom spontánne. My v klube sme v mnohých prípadoch spontánni. Veci riešime ako to cítime a toto je presne ten prípad. Medzi chalanmi, čo klub vedieme, sme si to najskôr len tak nadhodili ako tému a zrazu z toho vznikla idea 'prečo nie?'. Je dôležité ale povedať, že celá táto myšlienka ide aj ruka v ruke s našim sloganom 'Basketbal máme v srdci'. Postupom času naše družstvo získava viac a viac členov. Teší nás, že aj vďaka spolupráci so spoločnosťou ANTES GM vytvoríme lepšie podmienky a posunieme tento výnimočný projekt o krok ďalej. Netajíme sa aj tým, že by sme radi postupne budovali základňu, ktorá by mohla časom byť súčasťou reprezentácie Slovenska napr. na Paralympijských hrách,“ uviedol funkcionár BK AS Trenčín Richard Ďorďai. Basketbalisti na vozíku sa prvýkrát oficiálne predstavili na oslavách 100 rokov basketbalu v Česku a Slovensku.

V najbližšom období sa uskutočnia viaceré náborové akcie. Záujemcovia o tento šport sa však môžu kedykoľvek prihlásiť aj telefonicky na: 0948 224 678 (Richard Ďorďai, BK AS Trenčín), alebo 0905 788 435 (Pavel Bílik, SZTPŠ). Viac informácií o projekte i basketbale na vozíku nájdete na stránkach www.sztps.sk a www.astrencin.sk/basketbal.

Zdroj: paralympic.sk, sztps.sk, astrencin.sk